contact Jeannette Loonstra
Nieuwbouw

Van schetsontwerp tot oplevering van een nieuwbouwproject: Jeannette Loonstra kan de projectontwikkelaar en verkopend makelaar van dienst zijn in alle fases van het project:

  • Het maken van marktanalyses: op grond van de gemeentelijke eisen en het (schets)ontwerp van de architect wordt een gedegen marktanalyse gemaakt waarin het ontwerp o.a. wordt getoetst aan de vraag, wensen van de doelgroep, marktontwikkeling van de directe omgeving en prijsstelling en -differentiatie.

  • Voorbereidingen voor start verkoop: om direct een optimaal verkoopresultaat te kunnen realiseren is een weloverdachte start verkoop uitermate belangrijk. Advies over de opzet, stijl en formaat van de brochure, de teksten en plattegronden, de in te zetten media en het organiseren van de verkoopmanifestatie (locatie, cateraar, aankleding etc.).

  • De verkoop van een project: het voeren van de verkoopgesprekken, organiseren van kopersinformatieavonden, kijkmiddagen op de bouw, organiseren van inrichting modelwoningen en het geven van gedegen advies over de verkoopbevorderende maatregelen.

  • Het ‘vlottrekken’ van ‘vastgelopen’ nieuwbouwprojecten.

  • Kopersbegeleiding: het begeleiden van de kopers tijdens de bouwperiode met betrekking tot meer- en minderwerk tot aan oplevering en aftersales.

  • Begeleiding van kopers bij oplevering van een nieuwe woning/appartement: bij oplevering heeft een nieuwbouwwoning altijd wel een paar punten die nog afgewerkt moeten worden/ mankementen die verholpen moeten worden. Hiervoor wordt een proces verbaal van oplevering gemaakt. Goede begeleiding bij oplevering en professionele bemiddeling kan veel problemen achteraf voorkomen.

Jeannette Loonstra Makelaardij kan voor nieuwbouw worden ingehuurd door projectontwikkelaars, als interim voor makelaarskantoren en voor begeleiding van kopers bij de aankoop van nieuwbouw. Bel of mail voor meer informatie.